Monitoring płatności

Czym jest monitoring płatności?

Monitoring płatności to usługa polegająca na regularnym kontrolowaniu rozliczania płatności, która w widoczny sposób podnosi dyscyplinę płatniczą kontrahentów.

Na czym polega?

Monitoring należności polega na utrzymywaniu stałego kontaktu z płatnikiem faktury, w celu weryfikacji poprawności danych zamieszczonych na fakturze, potwierdzenia otrzymania faktury i zasygnalizowania zbliżającego się terminu płatności, a w przypadku przeterminowania płatności w celu określenia przyczyny powstania opóźnienia i jej charakteru.

Jakie są korzyści?

Wśród głównych korzyści monitoringu płatniczego wymienia się możliwość uzyskania stabilności finansowej poprzez terminowy przepływ środków pieniężnych, kompetentne zarządzanie należnościami, zmniejszenie liczby nieuregulowanych należności oraz możliwość rozpoznania nierzetelnego kontrahenta.

Co obejmuje usługa?

Usługa monitoringu płatności świadczona jest zależnie od indywidualnych potrzeb i oczekiwań klientów.

W celu określenia zakresu usługi prosimy o kontakt.