Wywiad gospodarczy

Wywiad gospodarczy

Czym jest wywiad gospodarczy?

Wywiad gospodarczy to zespół określonych czynności polegających na uzyskiwaniu i przetwarzaniu informacji dotyczących sytuacji , głównie finansowej i ekonomicznej, przedsiębiorstw, które podejmuje się na zlecenie innych podmiotów gospodarczych w celu oszacowania ryzyka współpracy.

 

Co obejmuje?

Przeprowadzany przez nas wywiad gospodarczy obejmuje uzyskanie wyciągu z KRD i KRS, potwierdzenie danych rejestrowych, pozyskanie informacji o kontrahencie, w tym informacji dotyczących toczących się postępowań egzekucyjnych i upadłościowych oraz wizję lokalną.

Kto może skorzystać z usługi?

Z usługi może skorzystać każdy. W szczególności poleca się ją przedsiębiorstwom planującym rozpoczęcie współpracy z nowym kontrahentem.

Ile kosztuje sporządzenie raportu?

Koszt sporządzenia raportu wynosi 400 PLN netto + VAT.