Windykacja

Czym jest windykacja?

Windykacja długów to zbiór czynności prawnych, procesowych oraz faktycznych, prowadzący do wykonania przez dłużnika zobowiązania wobec wierzyciela.

Co obejmuje usługa?

Usługa windykacji obejmuje bezpłatne sporządzenie raportu gospodarczego, windykację polubowną, a w przypadku jej niepowodzenia windykację sądową oraz egzekucję komorniczą.

Czym jest windykacja polubowna?

Windykacja polubowna to pierwszy etap windykacji, podczas którego windykatorzy starają się przekonać dłużnika do dobrowolnej spłaty należności. Nasze działania w tym zakresie obejmują osobiste negocjacje prowadzone przez wykwalifikowanych windykatorów, kompensaty należności i zobowiązań dłużnika, zawarcie ugody zawierającej harmonogram spłat zadłużenia, wpisanie dłużnika do Krajowego Rejestru Długów oraz umieszczenie długu w ogólnodostępnych notowaniach wierzytelności.

Czym jest windykacja sądowa?

W przypadku, kiedy windykacja polubowna nie przynosi oczekiwanych efektów, sprawa jest kierowana do sądu. Nasi prawnicy prowadzą wszystkie czynności prawne, od przygotowania dokumentacji, złożenia odpowiednich wniosków po reprezentację wierzyciela przed sądem. Podczas windykacji sądowej doprowadzamy do sądowego zabezpieczenia wierzytelności na majątku dłużnika, w konsekwencji czego dłużnik traci prawo do swobodnego dysponowania zabezpieczonym majątkiem. Ponadto, uniemożliwiamy dłużnikowi ukrycie lub pozbycie się zabezpieczonego majątku.