Faktoring

Czym jest faktoring?

Faktoring to rodzaj usługi finansowej polegającej na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności z odroczonym terminem płatności, najczęściej faktur, które powstały z tytułu sprzedaży towarów lub usług.

Na czym polega?

W ramach usługi faktoringowej firma będąca faktorem odkupuje od klienta faktury z odroczonym terminem płatności i przelewa na jego konto środki stanowiące większą część wartości odkupionych należności. Pozostała część środków przelewana jest na konto klienta po uregulowaniu płatności przez odbiorcę.

Jakie są korzyści?

Do podstawowych korzyści faktoringu zalicza się szybkie finansowanie transakcji z odroczonym terminem płatności, zabezpieczenie przed ryzykiem niewypłacalności odbiorców oraz egzekwowanie należności przez firmę zewnętrzną.

Kto może zamówić usługę?

Usługę faktoringu może zamówić praktycznie każda firma. Szczególnie poleca się ją firmom prowadzącym sprzedaż z odroczonym terminem płatności, firmom przeprowadzającym transakcje z dużymi podmiotami gospodarczymi oraz przedsiębiorstwom chcącym zdywersyfikować swoje źródła finansowania.